Om positiv psykologi

Positiv psykologi er læren om hvordan man kan styrke sin trivsel, finde mening i livet, og blive mere ‘resilient’ – altså mere ukuelig. Derudover handler positiv psykologi om at finde livsglæde og livskvalitet, og mening i både arbejdslivet, men også i livet i det hele taget. Martin Seligmann har i den forbindelse arbejdet med og udviklet en ‘trivselsteori’, der er evidensbaseret. Den omhandler 5 trivselsparametre som udgangspunkt, og disse 5 parametre, der er vigtige for vores trivsel er: præstation, engagement, relationer, mening og positive emotioner. Ligeledes har Barbara Friedrichson arbejdet med en teori om at vi har behov for 3 gange så meget positivt som negativt for at vi har det godt. Denne teori er også evidensbaseret.